Vol 5, No 1 (2020)

Table of Contents

Articles

Pooja. V. Magdum, Mahadev S. Patil
PDF
1-11
Hemant Mahajan, Anupama Borkar, Bhagyashree Chandankar, Rajeshri Chavan, Aditya Kadam
PDF
12-14
Srijan Kumar, Amol Patil, Akshay Dhotre, Bala Vighnesh, Nikhil Pawar
PDF
15-19
Dexter M. Toyado
PDF
20-28
Amol Patil, Mayuri Gaikwad, Harshali Gaikwad, Swati Gavhar, Harshal Galwade
PDF
29-32