Vol 2, No 2 (2017)

Table of Contents

Articles

Abhishek Rajeshbhai Desai, Sejal S. Bhagat
PDF
Ar. Akanksha Singh, Ar. Shivani Singh
PDF
Raghu N. Prajapati, Kususm Deo, Nikhil Rauniyar, Jeena Shrestha, Pratima Neupane
PDF
Abdelaziz A. Senoon, Hanaa M. Abo-Dahab, Ashraf A. Mohamed
PDF