Vol 5, No 1 (2020)

Table of Contents

Articles

Md Qays Akash, Farhana Yasmin, Hamid Ali Kamal
PDF
1-19
Herilkumar N. Patel, Yashkumar R. Patel, Dishank Patel, Jay Patel, Sankalp K. Kulkarni
PDF
20-24
Syed Masrur hmmad, Puja Chowdhury, Sajal Chandra Banik
PDF
25-31
Avesahemad Sayyadnaimutull Husainy, Gajanan .V. Parishwad, Ashitosh N. More, Prathamesh R. Patil
PDF
32-42
Smitesh Uday Gade, Ranikahamad Rafique Khalipha, Piyush Sunil Patil, Sanskar Rahul Patil, Bhartesh J Jugale
PDF
43-46