Vol 5, No 3 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Ms. Sarikya S.M, Ms. Shraddha V. Prasad, Ms. Sneha P.R, Ms. Shanthala K V
PDF
1-8
Mr. Amit Kumar Gupta, Ms. Sanjitha Singh, Mr. Mohammed Ataaur Rahaman, Mr. Ravichandra H.
PDF
9-14
Ms. Mayuri Hudedmani, Ms. Shivani Pujari, Ms. Aishwarya Kajave, Ms. A. P. Chougule
PDF
15-18
Ms. S Kalpana Devi, Ms. A Pranusha, Ms. S Priyanka, Mr. R S Ram Abhishek
PDF
19-22
Mr. Krushav Shah, Mr. Vrushabh Shah, Mr. Neil Mehta, Mr. Manish Bhelande
PDF
23-27
Mr. Mudit Agarwal, Mr. Akash Dhuri, Mr. Sayyam Gada, Ms. Archana Chaugule, Mr. Manish Bhelande
PDF
28-32