Vol 2, No 2 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Shikha Pandey, Kumud Sarin, Sumer Singh
PDF
1-29
Shilpa S Borkar, Sanket Manekar, Debarshi Kar Mahapatra, Ashwini R. Ingole, Manish A. Kamble
PDF
30-35
Dr. Kishor Otari, Vishal Galave, Kajal Nadaf, Shubhashree Mahadik, Trushali Mandhare, Mrunalini Kulkarni, Priyanka Nangare, Ritesh Vyavahare, Pooja Kashid
PDF
36-51
Reham Muhammed Mostafa Al- Mosawi
PDF
52-58
Shaikh Siraj N, Sandip S. Kshirsagar, Dr. G J Khan, Makrani Shaharukh Ismail I, Patel M Siddik, Jayesh C Chaudhary, Magan G Vasave
PDF
59-67