Vol 3, No 1 (2018)

Table of Contents

Articles

Abhishek Wani, Soumya Deshpande, Anuja Nimbalkar, Rashmi Tidke
PDF
Sheetal Singh, Namrata Shukla, Ms Tinki, Dr Sanjay Srivastava
PDF
B. Priyanga, M. Suguna
PDF
Arunkumar A, Goutham G, Lavana Vargitha Narayan, Vasanthakumar S, Bhanumathi M
PDF
Mr Abhijeet Mahadule, Mr Atul Rathod, Mr Shubham Singh, Mr Rahul B. Adhao
PDF