Vol 4, No 3 (2019)

Table of Contents

Articles

Mr. Harish Tiwari, Mr. Jayesh V Bute, Ms. Rupali Patil
PDF
1-7
Kumaravel A, K. Muthu kumar
PDF
8-11
Rahul S Patil, Ruturaj V Patil, S J Thikane, P M Patil
PDF
12-16
Farah Bani Affan
PDF
17-24
Lokpriya M. Gaikwad, Dr. Vivek Sunnapwar, Bhaskar Bhandarkar
PDF
25-38