Vol 4, No 2 (2019)

Table of Contents

Articles

Lilly Sameera Chitti, Vasudha M, Manoj P, Nandan Hegde, Chetan Umadi, Sayed Abdulhayan
PDF
1-7
Prachi B. Tamgadge, Dr. N.K Choudhari, Dr. D. M.Kate
PDF
8-12
Mayank Tanay, Rakesh Raman Agarwal, Sahil Mohta A
PDF
13-18
Banu Priya A, Umma Habiba H.
PDF
19-23
Anurag Kulkarni, Pratiksha Kachare, Gopal Gawade, Prof. Prashant Avhad
PDF
24-27