Vol 5, No 1 (2019)

Table of Contents

Articles

Mr. Sachin Jadhav, Ms. Sana Jamadar, Ms. Pooja Lande, Ms. Gayatri Mane
PDF
1-7
Ms. Chhavi Sharma, Mr. S.K Tomar, Mr. Arvind Kumar
PDF
8-14
Ms. A. Kayalvizhi
PDF
15-20
Prof. K.D. Patil, Mr. Hrishikesh Jadhav, Mr. Juned Shaikh, Mr. Rakesh Sakala
PDF
21-23