Vol 5, No 1 (2019)

Table of Contents

Articles

Dr. M. Pushpavalli, G. Janani
PDF
1-8
J. Senthilnathan
PDF
9-14
Divyshree M., Kushal D. R., Murugheshgouda V. H., Dr. Ganashree T. S., Dr. Sayed Abdulhayan
PDF
15-18
Parth Deshmukh, Adesh Gadge, Aniket Ganbote, Swapnali Garud, Prof. D. S. Kulkarni
PDF
19-24
Rohit Kumar, Saleem Ur Rahman, Saurav Kumar Mishra, Shubham Singh
PDF
25-28