Vol 5, No 2 (2019)

Table of Contents

Articles

Mr. S.T Sanamdikar, Mr. S.T Hamde, Mr. V.G.Asutkar
PDF
1-8
Ms. Chopda P.P., Ms. Rayate S. J.
PDF
9-11
Ms. Shubha B G, Mr. A.M.Prasad
PDF
12-20
Mr. Gajendar Kumar, Mr. Chandrashekhar Kamargaonkar
PDF
21-25
Mr. Akshay Kumar A, Mr. Chethan M S, Mr. Hanamantha R Karikal, Mr. Jayanth A, Ms. Nithyashree. S
PDF
26-34