Vol 4, No 2 (2019)

Table of Contents

Articles

M. S. Kulkarni, Namrata Nishikant Patil, Shivani Dhanaji Mane, Poonam Ramesh Mane, Ruchita Sanjay Patil, Pranali Suresh Bhosale
PDF
1-10
Kumar Snehit, Mehul Jain, Anupam ., Anupam Shrivastava, Dr. Vinod B. Durdi
PDF
11-15
Selvam. P, Boopathi. R
PDF
16-21
Adimurthy A, Manoj SY, Nisarga GS, Sandeep ., Mr. vinod kumar H
PDF
22-27
Chandrashekhar R. Mankar, Sonali P. Pardhi, Chaitali Choudhari, Anurucha Asare, Prof. Sumit Chafale
PDF
28-32