Vol 1, No 1, 2, 3 (2016)

Table of Contents

Articles

Arpita Aman, Arushi Kaul, Kaushikee ., Rishika Priya, Prajakta Deshpande, Rinkle Kapur
PDF
S. Rajesh, K. Jeyavani, M. Surya, R. Swathi
PDF
Amruta Jadhav, Sandhya Das, Savita Khatode, Rohini Degaonkar
PDF
Kannasani Srinivasa Rao, M Krishnamurthy, A Kannan
PDF
V. S. Sardar, P. G. Dhokane
PDF
Shubham Devgire, Rohan Jagtap
PDF
S. Devipriya
PDF
Avi Kumar R, Keerthi Kumar K M
PDF
Anika Gupta
PDF