Vol 2, No 1,2,3 (2017)

Table of Contents

Articles

Sandesh Bhatewara, Aman Talreja, Avesh Sapkal, Shalaka Jadhav
PDF
Akshay Sonawane, Shahrukh Maniyar, Amol Patil, Ghanshyam Kale
PDF
Dimple U. Mendhe, Pallavi R. Mishra, Monika R. Taywade, Rajani G. Musale, Komal Ramteke
PDF
Shinde Monika C, Somavanshi Gauri B, Phalphale Jyoti V, Chavan Preeti L, Anpat Ram B
PDF
Harshali Kanherkar, Ashwini Ingale, Sonali Kanse, Pallavi Naykinde, Prof. Belsare P.P.
PDF
Saranya E, Nidhi Kumari, S. Ebenezer Roselin, L. Thangapalani
PDF
Pooja Ambadas Motekarr, Prof. L.M.R.J. Lobo
PDF
Ms. A. R. Deshpande, Pooja Patil, Anjali Tonape, Manisha Kadam, Karan Bhandari
PDF
Indira. S. P., Shreedhara. K. S.
PDF
Prof. S. G. Kulkarni, Swati Sudi
PDF
Ayesha Taranum, Dr Reshma Banu
PDF
Dr.M.Subas Chandra Bose, Dr.N. Latha, S. Saranya
PDF